Potrebujete poradiť?
Telefón +421 2 6820 6080

Registrácia

Fakturačná adresa

! Položky formulára nemožno meniť. Pre viac informácií kontaktujte správcu.

* Položky označené hviezdičkou potrebujeme poznať k bezproblémovému doručenie tovaru.

UPOZORNENIE! Týmto upozorňujeme podnikateľov (najmä platiteľov DPH), aby vyplňovali svoje identifikačné údaje správne. Napriek tomu, že ako dodávateľ sme v zmysle § 72 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDPH) zodpovedný za správnosť údajov vo faktúre, neuvedenie IČ DPH alebo uvedenie nesprávneho IČ DPH z Vašej strany Vám znemožňuje uplatniť si nárok na odpočítanie DPH, nakoľko IČ DPH odberateľa je jednou z povinných náležitostí faktúry v zmysle § 74 ods. 1 písm. b) ZDPH. Bez tejto náležitosti si odberateľ nemá právo uplatniť nárok na odpočítanie DPH, nakoľko nesplní základný predpoklad stanovený v § 49 ods. 2 písm. a) v nadväznosti na § 51 ods. 1 písm. a) ZDPH! Zároveň upozorňujeme osoby registrované pre daň z pridanej hodnoty podľa § 7 alebo § 7a ZDPH, aby svoje IČ DPH pri registrácii neuvádzali! Nakoľko tieto osoby nie sú považované za platiteľov dane, nie je správne uvádzať toto IČ DPH na faktúrach v rámci tuzemských zdaniteľných plnení.

Prihlasovacie údaje

Opíšte znovu Vaše heslo

Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.

Nahoru